Den avskavda stilen



Har du inga gamla, ärvda möbler och föremål 
på vind och källare, kanske några nyinköp 
från svenska Olsson & Jensen kan avhjälpa problemet? 
Bilderna är från deras webbplats. Du hittar fler här.